Noticias relacionadas

Tafona Conques

Presentaremos nuestro proyecto en este seminario

El turisme s’ha consolidat els últims 50 anys com un dels principals motors de l’economia mundial i, concretament, de les Illes Balears. A més, les àrees de gran riquesa ambiental, paisatgística i natural, com ara les nostres illes, són els destins que atrauen una major quantitat de visitants.

El turisme de Natura és predominant a diversos països del món (Àfrica, Costa Rica, Galápagos, etc.), però aparentment marginal a les Balears, tot i el seu potencial desestacionalitzador. Tot i això, hi ha precedents d’interès i un conjunt d’iniciatives que poden ser molt interessants.

Amb aquesta jornada de treball es pretén mostrar models turístics que compatibilitzin l’aproftament turístic i la conservació de la biodiversitat, i posar en contacte els diferents professionals de les Illes Balears per a donar un impuls al desenvolupament de projectes de turisme compatibles amb la conservació.

El desenvolupament turístic balear és un referent mundial i nous plantejaments i mètodes més sostenibles han de sortir de les Illes per a mantindre aquest lloc de privileg

Programa
8.30 Recepció dels assistents i repartiment del material.
9.00 Presentació.
Neus Lliteras Reche,
Directora General de Medi Natural.
9.10 La Biodiversitat com a potencial turístic de les Illes
Balears. Joan Mayol, Cap del Servei de Protecció
d’Espècies.
9.30 Turisme ornitològic: les condicions per crear un sec-
tor sostenible. Cristina Sánchez, Responsable de
Turisme Ornitològic de SEO-Birdlife, Catalunya.
10.00 Ecoturisme a la mar.
Manuel San Félix, Diving Center Vellmarí.
10.30 Projecte LIFE+ Reneix (Menorca).
Irene Estaún Clarisó, Directora del projecte.
11.00 Pausa-cafè.
11.30 Andalusian wilderness: l’experiència andalusa. Un
èxit local amb projecció internacional. Beltrán de Ce-
ballos (Consultor i Naturalista, gerent d’Andalusian
wilderness) .
12.00 Presentació d’iniciatives de turisme biològic a les
Balears.
13.15 Taula rodona.
14.00 Dinar.
16.00 Aprovació de conclusions i clausura.

Dossier_Turisme_Biologic_i_dades_inscripcio